ESVA naturaalsed kalatooted

Naturaalsed tooted

Esva külmutatud kalatooted olid varem peamiselt paneeritud. Kliendi soov oli turule tulla külmutatud naturaalsete toodetega. Eeltingimuseks oli, et uus tootegrupp pidi varasemate toodetega moodustama ühtse terviku. Samas tuli arvestada, et kuna toote lõpphind oli sõltuvalt kvaliteetsemast toormaterjalist kallim,  siis pidi ka pakend seda selgelt edasi andma.

Paneeritud tooted

Pakendi materjal muutus võrreldes varem tootmises olevate toodetega -kartong asendus kilega. Sellest sõltuvalt tundus otstarbekam muuta pakendi formaat püstiseks. Kõik olulisemad kujunduselemendid pärinevad varasemamatelt pakenditelt.
Töötati välja uus tooteesitluse kompositsioon koos fotograaf
Sergei Didyki ja stilist Rita Didykiga. Paneeritud ja naturaalseid tooteid eristab pakendil vastavasisuline tempel.
Töö on teostatud reklaamiagentuuris
Tank.