Matemaatiline doomino

Craftmasters Estonia tegeleb arendavate puidust mänguasjade müügiga. Matemaatilised domino pakendid vajasid mitmel põhjusel värskendust.
Illustratsiooni leidmiseks oli eelnevalt korraldatud laste joonistusvõistlus. Võidutöö, mida kasutati endistel karpidel, kaunistab nüüd ka uut pakendit – polnud tungivat vajadust seda muuta.

Endine paken
Oluliselt sai reformitud aga pakendi kuju ja pakendamisloogikat. Seni kasutati pakenditootja  vaatenurgast mugavat ja mõttelaiska lahendust – standardseid valmiskarpe. 12 kui 24 klotsiga komplektid olid eri pikkusega karpides – samas oleks ju mõistlik ja logistliselt mugavam, kui nad oleksid samas pikkuses ja erineksid vaid kõrguselt.


Paika saanud karbi mõõtmed, tekkis mõte muuta ka karbi konstruktsiooni nii, et karbi külgedes olevad avadest oleks näha matemaatilisi tehteid, kui karpi vutlaris liigutada. Lisades pakendile huvitavaid, toote omadusi peegeldavaid funktsioone, mõjutab see positiivselt ostuotsuse tegemist.


Samuti oli endiste pakendite puhul pea võimatu eristada kolme eri raskusastmega komplekti. Ka see asi on nüüdsest selgelt lahendatud läbi värvide kasutamise. Mida raskemad tehted, seda tumedam on karbi taust. Samuti on esikaanel suurelt kirjas, kui keerulisi tehteid antud mäng võimaldab. Lisandus ka toote omadusi kirjeldav ikooniseeria.
Kasutatav kirjatüüp imiteerib kriidikirja. Seos kooli ja õppimisega on ilmne ning see sobib antud konteksti väga hästi.