Logomärk on piktogramm või abstraktne sümbol,
nimi või monogramm pakendil, mastitipus, teleekranil,
kirjapäises, raamatus või ehitisel. Logomärk peab
alati olema ainulaadne, sobiv, asja- ja ajakohane.
Konkureerivas maailmas ei saa ükski mõistlik firma
endale anonüümsust lubada
>>