Visuaaalne identiteet on firma või kaubamärgi põhiolemus - koondpilt nimest, väärtustest, mainest, kultuurist ja kommetest. Visuaalne identiteet ühendab kõiki neid omadusi, samal
ajal neid reklaamides. Kujundades visuaalset identiteeti, on meil kohustus kaasa lüüa firma või kaubamärgi olemuse mõtestamisel
>>