Tammistu perekeskus

Eesti Agrenska Fondi eesmärk on olla interdistsiplinaarseks kompetentsikeskuseks, puudega last ja noorukit kasvatavate perede ja nendega töötavate võrgustikuliikmete nõustamiseks, koolitamiseks ja tugiteenuste pakkumiseks. Perekeskuse asukohaks on 19. sajandi keskel ehitatud Tammistu mõishoone Tartumaal.
Disainitöö ülessandeks oli luua lihtne süsteem tööharjutuskeskuses valminud käsitöötoodete märgistamiseks. Alustada tuli logost. Esmalt sai välja pakutud kaks ideed, kuidas siduda sotsiaalset misiooni ja ajaloolist keskkonda.

Ideekavandid

Väljavalituks osutus abstraktsem idee, millel on punkte ehk “inimesi” ühendav võrgustik, millest moodustab ajaloolise hoone fasaad. Kirjatüübid esindavad korraga vana ja uut - sõna “Tammistu” kirjatüübiks on valitud 19. sajandi teises pooles populaarne William Page 500 ja sõna “perekeskus” on kirjutatud kaasaegse Gotham’iga.


Käsitöö märgistamise jaoks valmis standardsildike, mis kinnitatakse nööriga käsitööeseme külge. Täpsem info konkreetse asja valmistaja ja hinna kohta lisatakse hiljem käsitsi.


Hoones on ka õppeköök, milles plaanitakse hoidiste valmistamist. Ka nende tarvis sai välja pakutud sarnane lahendus, kus standardpõhjale lisatakse käsitsi toote nimi, koostis ja “Parim enne” kuupäev.


Lisaks tootesiltidele valmisid sarnases stiilis kirjablankett, visiitkaart ja kutsevorm.