Jaani kaubamärgi ideekavandid

Polven Foods soovis uuendada Jaani kaubamärki. Kuna avatud kaubamärgi kasutamisel tuleb alati eraldi tegeleda kaubamärgi pakendile paigutamisega, siis olime kahel käel uuendamisega nõus. Lähteülesande ainsaks tingimuseks oli luua kinnine kaubamärk, mida oleks lihtne kasutada erineva kujundusega pakenditel.

Esimeste ideekavandite teemaks sai  “Maitse”.Tellija arvas, et teema pole päris täpne.

Leppisime teise vooru ideekavandite tarvis kokku uue teema “Eestimaine, see on Jaani”. Kujunduselementideks eestimaalastele südamelähedase jaanipäeva sümbolid “tuli” ja “ilm”.


Tellijale tundus, et muutus tuleb väga radikaalne ja kaubmärgi tarbijad ei leia toodet üles. Pikaajalise tootedisaini ja reklaamitöö kogemuse baasil väitsime omalt poolt, et ajal, mil uuendatud pakendid on juba hästi vastu võetud, on parim hetk teha radikaalne kaubmärgi uuendus. Tellija soovil sai siiski kokku lepitud, et läheme edasi vana kaubamägi elementide uuendamisega, mis erinevalt eelmistest ideekavanditest, sai ka lõplikult viimistletud.


Põhjus, miks antud tulemus ei sobinud oli tegelikult lihtne:
Tellija polnud enda jaoks lõpuni mõelnud eesmärki, mida soovitakse kaubamägi uuendamisega saavutada. Paraku selgus see alles pärast ideekavandite esitamist.

Siit moraal nii tellijale kui teostajale: enne selgesti sõnastatud eesmärki ei tasu muusat teele saata. Muidu jääb ikka tunne, et see pole see õige...