Trükise väljanägemise dikteerib trükise sisu. Disaineri ülessanne on sisu võimendamine läbi tüpograafia, küljenduse, illustratsioonide
ja fotode, et lõpptulemusena vormuks kvaliteetse väljanägemisega raamat, ajakiri
või brožüür. Selleks kasutab disainer oma kõiki teadmisi paberist, trükkimisest ja köitmisest
>>