Väikeettevõtja turundusest


SA Põlvamaa Arenduskeskusel oli soov harida väikeettevõtjaid. Tiiu Ohvrili koostatud käsikirja lugedes selgus, et teksti ülesehitus võimaldab kujundada lihtsalt jälgitava ja hästi liigendatud õpiku.
Alustasime iseloomulike elementide kaardistamise ja neile sobiva kujunduslahenduse leidmisega.


Pealkirjadele lisatud teemakokkuvõtted lausa nõudsid illustraatori kätt. Õpikut elavdavad Toomas Pääsukese visandlikud vabakäe joonistused, mis annavad uue humoorika vaatenurga tõsistele teemadele. Temalt ka tabav kaaneillustratsioon.


Kujundustöö käigus tõime tekstist selgelt välja loetelud ja tegevusjuhendid. Samuti eristasime silmatorkavamalt värvilise taustaga näited ja mõtted, mida on läbi õpiku lihtne jälgida ning sidusime need iseloomustava pildimaterjaliga. Lisaks andsime läbivalt ühtse stiili ka õpikus kasutatud joonistele.
Õpiku kujundamisel on kasutatud kirjatüüpe Neo Sans ja Simple.