Põlvamaa talutoit: LOOD MEIE KOGEMUSTEST

SA Põlvamaa Arenduskeskuse soov oli trükise praktiliste eeskujude ja näpunäidetega innustada alustavat ettevõtjat. Trükise teemadeks on äriide, toode ja eristumine, pakend, reklaam ja müük, hinnakujundus, risk ning ühisturundus. Kõigil teemadel võtavad sõna kaheksa Põlvamaa väikeettevõtjat, kes jagavad oma ettevõtluskogemusi. Kujundamise lähteülesandeks oli siduda tegelesed ja käsitletavad teemad terviklikuks trükiseks.


Trükise kujundusideeks on tegijad ja nende erinevad mõtted, mis kujunduselemendina väljenduvad horisontaalsete värviliste joontena ning läbivad kogu trükist. Igal tegelasel oma värv, millega on tähistatud tema tooted ja arutelud antud teemal. Trükise kokkuvõtteks on samade ettevõtjate toodangu põhjal koostatud retseptid.
Trükise küljendamisel on kasutatud klassikalisi kirjatüüpe Futura ja Arno Pro.