Kaido Känd


Minu disianeritee sai alguse 1987. aastal. Saaremaal, tolleaegses Kingissepa linnas üleskasvanud 15 aastane noormees läbis edukalt sisseastumiskatsed ja asus õppima Tartu Kunstikooli puidu kunstilise töötlemise erialale. Noorus on ilus aeg. Kunstikoolile järgnes Tallinna Kunstiülikool, kus õnnestus õppima asuda disainikateedrisse. Peale teist kursust toimus spetsialiseerumine tootedisaini suunale. Õhtuti peale kooli tuli oskusi juba ka rakendada Hoiupangas, kus töötasin arvutigraafikuna. Ülikooli lõppedes viis juhus mind tööle Eesti Reprokeskusesse, kus töötasid väga head trükiettevalmistuse spetsialistid. See aeg ei möödunud kasutult, sai omandatud teadmisi, mis on edaspidises töös marjaks ära kulunud. Sest juba paar aastat hiljem leidsin end töölt reklaamiagentuurist Tank, kus möödusid minu järgmised kaksteist tööaastat. Selle aja jooksul on tulnud tegeleda väga erineva keerukuseastmega asjade kujundamisega - alates näitusest ja lõpetades e-kirjaga. Ja nii kuni 2009 aasta novembrini, mil sündis päris oma firma – Värv ja Vorm. Selle otsuse tingis soov hakata tegelema põhjalikumalt pakendiga. Kuna tegu on valdkonnaga, kus on vaja oskusi nii vormi kui värvi vallas ja mõlemad teemad on südamelähedased, siis ei tarvitse valikut pikemalt põhjendada.
Arvestades kõike eelnevat ootan rohkelt huvitavaid väljakutseid, et saaks pead murda, proovida ja katsetada iga töö kallal, mida elu toob. Sest pole igavat ülesannet - on lihtsalt kehv disainer.

Kaido Känd, disainer